Fotogaléria


Rekonštrukcia miestných komunikácií a chodníkov PRV 2007-2013

Rekonštrukcia Dom kultúry

Dom Nádeje

Kaplnka
Budova OcÚ pred rekonštrukciou
Rekonštrukcia OcÚ

Výstavba verejného vodovodu
Pred rekonštrukciou
Rekonštrukcia cesty III. triedy

Plynofikácia obce
Nepríjemné ...
Povodeň 2005
Pohľad na V.Tatry z vrchu Suchár
Príroda

Jazierko

Rekonštrukcia verejného parku