Fotogaléria

Rekonštrukcia OcÚ

Investičné aktivity OcÚ v období rokov 1998 - 2008

Budova OcÚ pred rekonštrukciou
Budova OcÚ pred rekonštrukciou
Začiatok
Začiatok
Krov
Krov
Odstráňovanie starých omietok
Odstráňovanie starých omietok
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Výmena okien
Výmena okien
Nová krytina
Nová krytina
Nová krytina
Nová krytina
Nová krytina
Nová krytina
Zatepľovanie
Zatepľovanie
Zatepľovanie
Zatepľovanie
Zatepľovanie
Zatepľovanie
Poriadok na stavenisku
Poriadok na stavenisku
Finále
Finále
Finále
Finále
Výsledok
Výsledok