Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu Hlavného kontrolóra obce Dedačov
zverejnené 30.06.2020
pdf Výberové konanie na pozíciu Hlavného kontrolóra obce Dedačov